Vršovice, Praha 10 - domky v ul. Pod Stupni č.p. 6, 8, a 10 jsou zbytkem původní zástavby údolí Botiče, kde se nacházely vršovické chalupy a usedlosti. Jejich vznik je datován počátkem 19. století - slohového období klasicismu.

Domek č.p. 144, Pod Stupni č. 6

Objekt zlidovělého charakteru z r. 1854, klasicistního původu. Fasáda upravena koncem 19. století v neogotickém stylu. Přízemní stavba s trojosým průčelím ukončeným stupňovitým štítem a sedlovou střechou. Prostřední okno bylo zazděno, ostatní dvě okna byla novodobě upravována. Z podkrovního prostoru vedou do štítové zdi tři okénka půlkruhově uzavřena - mezi původními dvěma byla dříve nika pro sošku. Interiér je novodobě přestavěn, místnosti jsou plochostropé.

Domek č.p. 11, Pod Stupni č. 8

Architektura lidového charakteru vzniklá počátkem 19. století patrně přestavbou staršího objektu. Přízemí je zvýšené, vnější schodiště ústí na dřevěnou pavlač chráněnou přesahující střechou. Sedlová střecha s vikýři je kryta štípaným šindelem (jediná dochovaná střecha v Praze 10). Pod zvýšeným přízemím je nízký sklep s valenou klenbou.

Koncem 30. let 20. století zde byla soustružnická dílna. V 70. letech se uvažovalo dokonce o demolici objektu kvůli rozšíření fotbalového hřiště. K demolici naštěstí nakonec nedošlo a v druhé polovině 90. let byl domek, spolu se dvěma sousedními, prohlášen za nemovitou kulturní památku.

Domek č.p. 59, Pod Stupni č. 10

Domek ze začátku 19. století, architektura lidového typu. Stával na samém břehu Botiče, v časech před regulací původního koryta. Je to malý přízemní objekt. Fasáda je hladká s výraznou vyloženou římsou.

Domky byly v roce 1994 tehdejším novým majitelem zčásti restaurovány a areál byl z bezpečnostních důvodů oplocen.