O ČESNEKU

Česnek (Allium Mill.) je rod jednoděložných rostlin, řazený v současné taxonomii do čeledi amarylkovité (Amaryllidaceae). V minulosti byl řazen nejčastěji do čeledi česnekovité (Alliaceae), která však byla v systému APG III vřazena do čeledi amarylkovité. Někteří autoři řadí rod česnek (Allium) do čeledi liliovité v širším pojetí (Liliaceae s.l.). Tento článek pojednává o botanickém rodu. O česneku jako zelenině se dočtete v článku česnek kuchyňský.

Jedná se zpravidla o vytrvalé (vzácněji dvouleté) pozemní byliny, převážně s cibulemi různých vlastností. Někdy jsou jednoduché, jindy složené a jejich části pak slouží k vegetativnímu rozmnožování. Jsou to rostliny jednodomé s oboupohlavními květy. Listy jsou nahloučeny na bázi, nebo nikoliv a pochvy listů pokrývají 1/3 – 1/2 délky lodyhy, jsou jednoduché, přisedlé nebo vzácně řapíkaté (např. česnek medvědí – Allium ursinum), střídavé, uspořádané nejčastěji dvouřadě nebo spirálně, jsou ploché, žlábkovité, či oblé a pak trubkovité (duté) nebo hranaté, s listovými pochvami. Celé rostliny mají charakteristické aroma, které způsobují těkavé látky na bázi sulfidů. Čepele listů jsou celokrajné, čárkovité až kopinaté, vzácněji až vejčité, žilnatina je souběžná. Květy jsou oboupohlavní, jsou v květenstvích, zpravidla ve zdánlivých okolících, ve skutečnosti se jedná o vrcholičnaté květenství zvané šroubel, který je okolíkovitě a někdy až hlávkovitě stažený. Pod květenstvím jsou často 2 (vzácněji 1) listeny ve tvaru toulce, někdy jsou listeny navzájem srostlé. Někdy jsou v květenství přítomny pacibulky, které slouží k vegetativnímu rozmnožování, v některých případech se dokonce stává, že v květenství květy zcela chybí a jsou přítomny pouze pacibulky. Květy jsou pravidelné, okvětí je vyvinuto, zpravidla 6 okvětních lístků ve 2 přeslenech (3+3), okvětní lístky jsou volné nebo na bázi srostlé. Tyčinek je 6, ve 2 přeslenech, zpravidla 3+3, jsou srostlé na bázi s okvětím a často i vzájemně. Tyčinky vnějšího a vnitřního kruhu mohou být odlišné, nitky jsou někdy zakončeny dlouhými zuby. Gyneceum je složeno ze 3 plodolistů, je synkarpní, semeník je svrchní. Plod je suchý, pukavý, jedná se o tobolku.

Rozšíření ve světě
Je známo asi 660 (některé zdroje udávají v rozmezí 550-700) druhů, které jsou rozšířeny v Evropě, Asii a v Severní Americe, méně i v Africe, Střední Americe a Jižní Americe.

Rozšíření v ČR
V ČR roste a je původních asi 12 druhů: česnek hadí (Allium victiroalis L.), česnek medvědí (Allium ursinum L.), česnek tuhý (Allium strictum Schrader), česnek šerý horský (Allium senescens L. subsp. montanum), česnek hranatý (Allium angulosum L.), česnek kulovitý (Allium rotundum L.), česnek žlutý (Allium flavum L.), česnek viničný (Allium vineale L.), česnek kulatohlavý (Allium sphaerocephalon L.), česnek ořešec (Allium scorodoprasum L.), česnek kýlnatý (Allium carinatum L.), česnek planý (Allium oleraceum L.), pažitka pobřežní (Allium schoenoprasum L.). Další jsou pěstované jen jako zelenina a zplaňují: česnek kuchyňský (Allium sativum L.) , pór zahradní (Allium porrum L.), cibule zimní (Allium fistulosum L.), cibule prorůstavá (Allium × proliferum), cibule kuchyňská (Allium ceppa L.). Další druhy jsou pěstovány jako okrasné rostliny a některé mohou i zplaňovat: např. česnek podivný (Allium paradoxum (M. Bieb.) C. Don), česnek vysokohorský (Allium oreophillum C.A. Meyer), česnek zlatožlutý (Allium moly L.), česnek karatavský (Allium karataviense), česnek ozdobný (Allium cristophii Trautv.), česnek stopečkatý (Allium stipitatum Regel), česnek obrovský (Allium giganteum Regel), česnek aflatunský (Allium aflatunense B. Fedtsch) aj.

Seznam druhů
Česnek viniční (Allium vineale)
Česnek medvědí (Allium ursinum)
Česnek zlatožlutý (Allium molly)
Česnek kulatohlavý (Allium sphaerocephalon)
Pažitka pobřežní (Allium schoenoprasum)

zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Česnek

Česnek - léčivá "superstar"

Legendární léčivá síla česneku a jeho účinky jsou známy po tisíciletí a jejich objevení sahá až do neolitu. Česnek je jedním z prvních zdokumentovaných příkladů rostliny použité k léčbě nemocí a udržování zdraví. Obsahuje totiž účinkující rostlinné látky se značně širokým terapeutickým spektrem. Účinky jsou pak pozorovatelné po delším užívání. Ovšem důkazy a vědecké zdůvodnění jeho léčebných vlastností byly podány až počátkem druhé poloviny 20. století, kdy vznikla celá sít výzkumných pracovišť, kde byl česnek zkoumán – biochemicky, farmaceuticky, klinicky a biologicky. Například Louis Pasteur prokázal účinnost česneku jako antibiotika, psal se rok 1858. Vědecké poznatky namnoze potvrdily četné praktické zkušenosti lidového lékařství z různých dob.

Mechanismus léčivých vlastností česneku je třeba hledat v jeho biochemii. Takové všeléky budí pochybnosti, česnek je ale výjimkou. Vzácně se na tomto pohledu shoduje jak laické lidové léčitelství, tak i odborná lékařská věda. Významné pro nás je, že lidský organismus si na česnek, na rozdíl od antibiotik, nevytváří rezistenci.

Pozitiva česneku obecně:
- Česnek obsahuje téměř 400 různých léčivých a lidskému organismu prospěšných složek
- Česnek je jeden z nejúčinnějších přírodních antioxidantů
- Česnek může příznivě posílit imunitní systém a odvrátit infekce, prevence je vždy lepší než léčba
- Česnek může mít silné protizánětlivé účinky
- Česnek může detoxikovat organismus, můžou nastat i diuretické účinky
- Česnek může být nápomocen v boji s alergiemi a ekzémy
- Česnek může blahodárně působit proti nachlazení, chřipce a bronchitidě
- Česnek může příznivě pomoci i při astmatických potížích
- Obecně a historicky známé je lékařské použití česneku při léčbě tuberkulózy a plísňovém onemocnění plic
- Česnek je starověký bojovník s krevní sraženinou
- Česnek může blahodárně působit proti ucpaným cévám
- Česnek může příznivě upravit krevní tlak žádoucím způsobem
- Česnek může být prospěšný pro nemocné cukrovkou
- Česnek může být blahodárně nápomocen při redukci tělesné hmotnosti
- Česnek může zabránit onemocnění žaludku a vzniku žaludečních vředů
- Česnek může potlačit střevní parazity Česnek může příznivě podpořit růst a zkvalitnění nehtů
- Česnek a kojení – výtečná podpora pro maminky a kojence
- Česnek vzpružuje a zlepšuje náladu, navozuje pocit větší pohody, revitalizuje mysl a snižuje stres, v současné době probíhají výzkumy použití česneku při léčení onemocnění HIV/AIDS
- Česnek může blahodárně působit na potenci

Ve výčtu pozitiv česneku se dá pokračovat – velmi ale záleží na tom, v jaké podobě a jak často je užíván.

Negativa česneku
Tvrzení o pozitivech česneku navíc umocňuje skutečnost, že jako vše, co pochází z našeho reálného světa, má i tato léčivá „superstar“ svoje negativa.

Mezi ně patří jeho velice obtížná stravitelnost zvláště v syrovém stavu. Citlivost na česnek bývá individuální. Děti jsou citlivější. A pak jeho nezaměnitelné, pro většinu lidí společensky nežádoucí aroma. I když je česnek konzumován pravidelně po malých dávkách, zanechává bohužel nepříjemné aroma v dechu, moči a potu.

Česnekový pach je nutno brát jako celý komplex vzájemně se ovlivňujících faktorů. Především není česnek jako česnek. Jsou rozdíly v štiplavosti, jakosti pachu a jeho intenzitě.

Je paradoxní, že lidé často ochotněji snášejí zápach dehtu (s rakovinným účinkem), nafty, benzinu než neškodný pach zdraví prospěšné poživatiny, jakou je česnek.

Stojíme před volbou. Buď dobrá profylaxe a zdraví s úměrným zatížením pachem, nebo rezignace na zdraví prospěšné účinky česneku. Jednou z nejúčinnějších forem česnekových přípravků jsou lihové extrakty – tinktury, jejichž příprava vyžaduje kvalitní surovinu, odbornou manipulaci po dobu velmi krátkého skladování, čisté prostory a celkově vyšší podíl manuální práce a velice šetrný a precizní výrobní postup.

Účinné látky z česnekové tinktury dokáže tělo velmi rychle vstřebat a dále je efektivně využít. To je díky tomu, že jsou právě tyto účinné látky rozpuštěny v alkoholu, který tinktura obsahuje. Alkohol se totiž v těle velice rychle vstřebává. Allivictus® po požití nezapáchá a nezanechává nepříjemný česnekový zápach v ústech a ani při fyzické aktivitě kdy dochází k pocení, není allivictus® vylučován jako když požíváme syrový česnek.

Je zřejmé, že o česneku a jeho působení na lidský organismus ještě nevíme zdaleka všechno, proto je nutné dále zkoumat a objevovat, co všechno se v této neobyčejné rostlině skrývá.

Více se dozvíte zde

zdroj: http://www.asistentka.cz/node/9453

Společnost přátel česneku - Edward Tomas Production, s.r.o.,         Pod Stupni 10, 10100 Praha 10 - Vršovice         tel.: +420 777270609, e-mail: spc.98@centrum.cz         © 2013 all rights reserved  -  design by maatsina